Tekmovanje RIS 2024

Tekmovanje o razvoju novih analitskih metod v medicini

Rezultati drugega kroga

Ime ekipeRezultatPriznanje
Zadnja minuta 0.771 Zlati RIS
Predictinators 0.771 Zlati RIS
TSUNAMI 0.703 Zlati RIS
TODO 0.666 Srebrni RIS
Vipavc 0.629 Srebrni RIS
Paxia 0.581 Srebrni RIS
‘); DROP TABLE rezultati - - 0.543 Srebrni RIS
Pozimi pa rožice ne cveto 0.525 Srebrni RIS
Avtokemiki 0.509 Srebrni RIS
Vegova #1 0.490 Srebrni RIS
* Ostale ekipe, ki so v prvem krogu pravilno oddale rešitev, prejmejo bronasto RIS priznanje
** Rok za ugovor je 20. april 2023 do 9:00

Rezultati prvega kroga

Ime ekipeRezultatUvrstitev v drugi krog
Zadnja minuta 0.621 DA
#TODO 0.615 DA
Vipavc 0.584 DA
TSUNAMI 0.564 DA
Paxia 0.556 DA
Avtokemiki 0.554 DA
Predictinators 0.543 DA
‘); DROP TABLE rezultati - - 0.532 DA
Pozimi pa rožice ne cveto 0.525 DA
Vegova #1 0.507 DA
Bobri 0.483 NE
solo team 0.464 NE
OK MAMO 0.448 NE
MAFIHA 0.425 NE
SurgeonsStrikeBack 0.374 NE
V drugi krog so se uvrstile vse ekipe z AUC > 0.5 (10 ekip)
* Ostale ekipe rešitev niso oddale
** Rok za ugovor je 10. april 2023 do 9:00

Rezultati drugega kroga

Ime ekipeRezultatPriznanje
we trAI(ne)d 0.76 Zlati RIS
the rot consumes 0.71 Zlati RIS
RISearch 0.69 Zlati RIS
JAM 0.57 Srebrni RIS
deLulu crew 0.56 Srebrni RIS
QuantumAI 0.51 Srebrni RIS
Vegova #1 0.50 Srebrni RIS
* Rok za ugovor je 6. maj 2024 do 9:00

Rezultati prvega kroga

Ime ekipeRezultatUvrstitev v drugi krog
RISearch 0.98 DA
the rot consumes 0.93 DA
QuantumAI 0.87 DA
deLulu crew 0.84 DA
Vegova #1 0.84 DA
JAM 0.83 DA
we trAI(ne)d 0.81 DA
Majstri u elementu 0.71 NE
Reddragons 0.68 NE
Ledinski dečki 0.67 NE
Stromarji 0.62 NE
13John34 0.59 NE Srditi faconetl 0.5 NE
Želodje 0.52 NE
13John34 0.59 NE Srditi faconetl 0.5 NE
V drugi krog so se uvrstile vse ekipe z AUC > 0.8 (7 ekip)
* Ostale ekipe rešitev niso oddale
** Rok za ugovor je 11. april 2024 do 9:00

ORGANIZATOR

DMFA Slovenije
PS Medicinska fizika, FMF UL

UVODNO PREDAVANJE

18. marec 2024 ob 15:00

KJE?

Online

Začetek zbiranja prijav

20. februar 2024
Obrazec na tej spletni strani

Konec zbiranja prijav

16. marec 2024

Objava rezultatov

1. raven - 8. april 2024
2. raven - 26. april 2024

RavenDatum in čas pričetkaDatum in čas zaključka
0 - Uvodno predavanje ponedeljek, 20. marec 2023, ob 15:00 ponedeljek, 20. marec 2023, ob 17:00
1. ponedeljek, 20. marec 2023, ob 17:00 ponedeljek, 3. april 2023, ob 9:00
2. petek, 14. april 2023, ob 9:00 ponedeljek, 17. april 2023, ob 9:00
RavenDatum in čas pričetkaDatum in čas zaključka
0 - Uvodno predavanje ponedeljek, 18. marec 2024, ob 15:00 ponedeljek, 18. marec 2024, ob 17:00 2. petek, 19. april 2024, ob 9:00 ponedeljek, 22. april 2024, ob 9:00
1. ponedeljek, 18. marec 2024, ob 17:00 torek, 2. april 2024, ob 9:00
0 - Uvodno predavanje ponedeljek, 18. marec 2024, ob 15:00 ponedeljek, 18. marec 2024, ob 17:00 2. petek, 19. april 2024, ob 9:00 ponedeljek, 22. april 2024, ob 9:00

Prijave

Novice

Uvodno predavanje tekmovanja Ris 2023 bo v ponedeljek, 20. 3. 2023, ob 15:00. Predavanje bo v celoti potekalo preko Zooma, in sicer na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94438636009 Na uvodnem predavanju se bodo tekmovalci seznanili s/z:
  • ozadjem medicinskega problema
  • medicinskimi slikovnimi tehnikami, povezanimi s tekmovanjem
  • (slikovnimi) podatki in etičnimi vidiki varovanja osebnih podatkov preiskovancev
  • načinom ocenjevanja in oddajanja rezultatov

Nagrade

Priznanje srebrni ris prejmejo vsi, ki se uvrstijo na drugo raven. Najboljše tri ekipe prejmejo priznanje zlati ris.

Nagradni sklad: 2000€

zneski so navedeni v bruto vrednostih

Nagrade

Priznanje srebrni ris prejmejo vsi, ki se uvrstijo na drugo raven. Najboljše tri ekipe prejmejo priznanje zlati ris.

Nagradni sklad: 1500€

zneski so navedeni v bruto vrednostih

Izzivi

Osrednja tema letošnjega tekmovanja je Segmentacija tumorskih lezij na slikah PET/CT.

Na uvodnem predavanju bo predstavljen relevantni problem, osnove slikovnih modalitet PET in CT ter hibridno slikanje. Predstavljeno bo klinično ozadje problema in segmentacij tumorskih lezij. Prav tako bo predstavljeno Slovensko nacionalno superračunalniško omrežje (SLING), ki bo tekmovalcem na voljo za uporabo.

Vizija in motivacija

V zadnjem času smo priča ogromnemu razmahu medicinskih podatkov, ki nam pomagajo pri boljši diagnostiki in terapiji od razvoja novih merilnih metod, metod urejanja in analize podatkov do izdelave novih napovednih modelov. Gre za interdisciplinarno področje, ki združuje elemente fizike, matematike, statistike in informacijskih znanosti na eni strani ter medicine na drugi strani. Kot takšno ponuja izjemno število izzivov in priložnosti za razvoj novih analitičnih orodij. Kljub temu da je zanimanje dijakov in študentov za to področje ogromno, v Sloveniji ni bilo tekmovanja, ki bi pod eno streho združevalo tolikšen nabor znanj. Zato že četrto leto zapored organiziramo tekmovanje v obliki hekatona, ki hkrati pouči študente naravoslovnih znanosti o izzivih v medicini in tako vzbudi ter motivira ustvarjalen pristop k reševanju resničnih, življenjskih problemov.

Izvedba tekmovanja

Tekmovanje se izvaja v dveh krogih z dodatnim uvodnim seminarjem. Na uvodnem seminarju se udeleženci spoznajo s področjem in kliničnim ozadjem problema. Spoznajo temeljne koncepte, ki služijo kot osnova za razvoj algoritmov, uporabnih na realističnem medicinskem problemu.

Tekmovanje se nadaljuje s prvim, pred-izbirnim krogom, kjer tekmovalci pripravijo predlog svoje rešitve, ki ga podkrepijo s poenostavljenimi primeri reševanja. Na podlagi posredovanih rezultatov se ocenijo inovativnost, primernost in učinkovitost ideje. Najboljši tekmovalci prvega kroga se uvrstijo na drugi krog tekmovanja, ki služi kot državno tekmovanje.

V drugem krogu tekmovalci pripravijo svojo rešitev problema, ki uporablja moderne analitske tehnologije, odvisne od izbranega izziva. Izpolnjevanje razpisanih ciljev naloge se ocenjuje s preverjanjem rešitev na resničnih podatkih, do katerih kandidati niso imeli dostopa. Primerno rešitev oceni komisija, izbrana izmed slovenskih strokovnjakov.

Oblika tekmovanja je t. i. hekaton, kjer so tekmovalci postavljeni pred odprt, realističen problem in tekmujejo v izdelavi najboljše rešitve. Rešitev pripravljajo v skupinah, primernih predpisanemu problemu. Za reševanje uporabljajo lastno opremo, v primeru problemov se vsak primer rešuje individualno z organizacijskim odborom tekmovanja, ki lahko zagotovi omejena materialna sredstva na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pri reševanju lahko aktivno uporabljajo republiško super-računalniško omrežje SLING.

Pretekla tekmovanja

RIS 2021 – Na tem tekmovanju so se tekmovalci soočili z izzivom na temo diagnoze in prognoze okužbe s COVID-19. Sestavljali so avtomatizirano rešitev, ki bi iz CT slik prsnega koša omogočila čim zanesljivejšo napoved obsežnosti okužbe s COVID-19 v pljučih in tako pomagala pri odločitvah o hospitalizaciji in zdravljenju. Na to tekmovanje se je prijavilo 15 ekip s skupno 35 tekmovalci. 

RIS 2022 – Na tem tekmovanju so se tekmovalci soočili z izzivom na temo diagnoze Alzheimerjeve bolezni. Sestavljali so avtomatizirano rešitev, ki bi iz [18F]FDG PET/CT slik možganov omogočila čim bolj zanesljivo razlikovanje med bolniki z AD in normalnimi kontrolami ter s tem omogočila razvoj uspešnih terapij za AD zaradi pravilnega vključevanja AD pacientov v kliničnega preskušanja. Na pacientovi strani pa boljše načrtovanje prihodnosti glede na predviden potek. Na to tekmovanje se je prijavilo 26 ekip s skupno 68 tekmovalci.

RIS 2023 – Na tem tekmovanju so se tekmovalci soočili z izzivom na temo Rak dojke: Kaj nam lahko razkrijejo mamografske slike?

 

Predstavitve

2. krog

Kontakt: ris@dmfa.si