Tekmovanje RIS 2023

Tekmovanje o razvoju novih analitskih metod v medicini

Rezultati drugega kroga

Ime ekipeRezultatNagrade [€]
LaST 0.7 600
NightFoxes 0.65 300
OMA 0.58 150
Yugo 0.56 150
Kolovratezi 0.55 150
vrtoglavazirafa 0.53 150
*Rok za ugovor je 14.05.2021

Rezultati prvega kroga

Ime ekipeRezultatUvrstitev v drugi krog
Bizgeci 0.956 DA Jagode in čokolada 0.944 DA
tmp 0.947 DA
Bizgeci 0.956 DA Jagode in čokolada 0.944 DA
TSUNAMI 0.943 DA
αλφα 0.942 DA
); DROP TABLE rezultati;-- 0.94 DA
nevrologiki 0.939 NE
Bamboozlerji 0.938 DA
ŠCRM 0.936 DA
Han Trio 0.934 DA
yugo 0.933 DA
Paralelepipipipi 0.918 NE
LAM 0.915 NE
Night Foxes 0.891 NE
YOLO 0.873 NE
Brancini 0.846 NE
* Rok za ugovor je 25. april 2021 do 10:00
Komisija: Žan Klaneček, Urban Simončič in Andrej Studen

ORGANIZATOR

DMFA Slovenije
PS Medicinska fizika, FMF UL

UVODNO PREDAVANJE

20. marec 2023 ob 15:00

KJE?

Online

Začetek zbiranja prijav

20. februar 2023

Konec zbiranja prijav

19. marec 2023

Objava rezultatov

1. raven - 10. april 2023
2. raven - 21. april 2023

RavenDatum in čas pričetkaDatum in čas zaključka
0 - Uvodno predavanje ponedeljek, 20. marec 2023, ob 15:00 ponedeljek, 20. marec 2023, ob 17:00
1. ponedeljek, 20. marec 2023, ob 17:00 ponedeljek, 3. april 2023, ob 9:00
2. petek, 14. april 2023, ob 9:00 ponedeljek, 17. april 2023, ob 9:00

Prijave

Novice

Uvodno predavanje se bo izvajalo 20.3.2023 ob 15:00 preko aplikacije ZOOM.

Tekmovanje Ris 2023 smo začeli z uvodnim predavanjem v ponedeljek, 20. 3. 2023, ob 15:00. Rok za oddajo rešitev 1. kroga tekmovanja je ponedeljek, 3. 4. 2023, ob 9:00.

Vsem tekmovalcem želimo obilo uspeha!

Uvodno predavanje tekmovanja Ris 2023 bo v ponedeljek, 20. 3. 2023, ob 15:00. Predavanje bo v celoti potekalo preko Zooma, in sicer na povezavi: https://uni-lj-si.zoom.us/j/94438636009 Na uvodnem predavanju se bodo tekmovalci seznanili s/z:
  • ozadjem medicinskega problema
  • medicinskimi slikovnimi tehnikami, povezanimi s tekmovanjem
  • (slikovnimi) podatki in etičnimi vidiki varovanja osebnih podatkov preiskovancev
  • načinom ocenjevanja in oddajanja rezultatov

Nagrade

Priznanje srebrni ris prejmejo vsi, ki se uvrstijo na drugo raven. Najboljše tri ekipe prejmejo priznanje zlati ris.

Nagradni sklad: 1500€

zneski so navedeni v bruto vrednostih

Izzivi

Osrednja tema letošnjega tekmovanja je Rak dojke: Kaj nam lahko razkrijejo mamografske slike?

Na uvodnem predavanju bo tekmovalcem predstavljen presejalni program DORA: vse od fizikalnega ozadja zajemanja slik, računalniškega ozadja obdelave slik in medicinskega ozadja interpretacije slik. Tako bomo že tretje leto zapored na tekmovanju RIS združili entuziaste iz različnih naravoslovnih ved, ki bodo skupaj poskušali priti do čim boljšega modela za napovedovanje ogroženosti za rakom. 

Osrednji del tekmovanja bo sovpadal z 21. aprilom, ko program DORA praznuje 15 letnico svojega obstoja. 

 

Vizija in motivacija

V zadnjem času smo priča ogromnemu razmahu medicinskih podatkov, ki nam pomagajo pri boljši diagnostiki in terapiji od razvoja novih merilnih metod, metod urejanja in analize podatkov do izdelave novih napovednih modelov. Gre za interdisciplinarno področje, ki združuje elemente fizike, matematike, statistike in informacijskih znanosti na eni strani ter medicine na drugi strani. Kot takšno ponuja izjemno število izzivov in priložnosti za razvoj novih analitičnih orodij. Kljub temu da je zanimanje dijakov in študentov za to področje ogromno, v Sloveniji ni bilo tekmovanja, ki bi pod eno streho združevalo tolikšen nabor znanj. Zato že tretje leto zapored organiziramo tekmovanje v obliki hekatona, ki hkrati pouči študente naravoslovnih znanosti o izzivih v medicini in tako vzbudi ter motivira ustvarjalen pristop k reševanju resničnih, življenjskih problemov.

Izvedba tekmovanja

Tekmovanje se izvaja v dveh krogih z dodatnim uvodnim seminarjem. Na uvodnem seminarju se udeleženci spoznajo s področjem in kliničnim ozadjem problema. Spoznajo temeljne koncepte, ki služijo kot osnova za razvoj algoritmov, uporabnih na realističnem medicinskem problemu.

Tekmovanje se nadaljuje s prvim, pred-izbirnim krogom, kjer tekmovalci pripravijo predlog svoje rešitve, ki ga podkrepijo s poenostavljenimi primeri reševanja. Na podlagi posredovanih rezultatov se ocenijo inovativnost, primernost in učinkovitost ideje. Najboljši tekmovalci prvega kroga se uvrstijo na drugi krog tekmovanja, ki služi kot državno tekmovanje.

V drugem krogu tekmovalci pripravijo svojo rešitev problema, ki uporablja moderne analitske tehnologije, odvisne od izbranega izziva. Izpolnjevanje razpisanih ciljev naloge se ocenjuje s preverjanjem rešitev na resničnih podatkih, do katerih kandidati niso imeli dostopa. Primerno rešitev oceni komisija, izbrana izmed slovenskih strokovnjakov.

Oblika tekmovanja je t. i. hekaton, kjer so tekmovalci postavljeni pred odprt, realističen problem in tekmujejo v izdelavi najboljše rešitve. Rešitev pripravljajo v skupinah, primernih predpisanemu problemu. Za reševanje uporabljajo lastno opremo, v primeru problemov se vsak primer rešuje individualno z organizacijskim odborom tekmovanja, ki lahko zagotovi omejena materialna sredstva na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani. Pri reševanju lahko aktivno uporabljajo republiško super-računalniško omrežje SLING.

Pretekla tekmovanja

RIS 2021 – Na tem tekmovanju so se tekmovalci soočili z izzivom na temo diagnoze in prognoze okužbe s COVID-19. Sestavljali so avtomatizirano rešitev, ki bi iz CT slik prsnega koša omogočila čim zanesljivejšo napoved obsežnosti okužbe s COVID-19 v pljučih in tako pomagala pri odločitvah o hospitalizaciji in zdravljenju. Na to tekmovanje se je prijavilo 15 ekip s skupno 35 tekmovalci. 

RIS 2022 – Na tem tekmovanju so se tekmovalci soočili z izzivom na temo diagnoze Alzheimerjeve bolezni. Sestavljali so avtomatizirano rešitev, ki bi iz [18F]FDG PET/CT slik možganov omogočila čim bolj zanesljivo razlikovanje med bolniki z AD in normalnimi kontrolami ter s tem omogočila razvoj uspešnih terapij za AD zaradi pravilnega vključevanja AD pacientov v kliničnega preskušanja. Na pacientovi strani pa boljše načrtovanje prihodnosti glede na predviden potek. Na to tekmovanje se je prijavilo 26 ekip s skupno 68 tekmovalci.

2. krog